Naar versjes-menu

Nonnenkoor uit Cassanova

 Jub'lend rond der Heem'len troon
Zingen Engelen wonderschoon;
Zij verkondigen Gods macht
Die ons Herder is dag en nacht.

Refrein:

Wij die zijn mensen klein,

Knielen voor Uw aanschijn neder,
Telkens weer smekend Heer
Om bescherming goed en teder.
Gij, die voor gevaren
Ons slechts bewaren,
Breng toch Heer, vragen wij
Ons de vrede weer!

  Gij, die tot ons mensen zei:
Hebt ge droefenis kom tot Mij!
Bidden U, dat gij ons spaart
Toon medelij met deez' aard!


Refrein:  (als boven)